Lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ Viện Đào tạo mở & CNTT - Đại học Huế

Ngày 22/10/2020, Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế đã long trọng tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Sơn.

Các ngành sẽ được mở trong thời gian tới
Tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng kỷ năng 2020

Tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng kỷ năng 2020

Thông báo về mã số thuế

Thông báo về QĐ thành lập Viện Đào tạo Mở và Công nghệ thông tin