Thông báo đợt thi Kết thúc học phần tại Phú Yên ngày 17 và 18/4/2021
Thông báo đợt thi Kết thúc học phần tại Phú Yên ngày 24 và 25/4/2021
Kế hoạch khai giảng phát bằng
Thông báo thi kết thúc học phần tại Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
Tổ chức kết hợp lễ bế giảng,trao bằng tốt nghiệp đại học và khai giảng khóa mới tại tỉnh Bình Thuậ

Ngày 28.3.2021, Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế  phối hợp với Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận tổ chức kết hợp lễ bế giảng – trao bằng tốt nghiệp đại học ngành Luật, khóa thi tháng 12.2020 và khai giảng lớp đại học ngành Ngôn ngữ Anh tại tỉnh Bình Thuận.

Tổ chức kết hợp lễ bế giảng trao bằng tốt nghiệp đại học và khai giảng khóa mới tại tỉnh Bình Thuận
Khai giảng lớp đại học ngành Luật tại Gia Lai
Kế hoạch khai giảng phát bằng của Viện ĐTM&CNTT
Thông báo học online ngành luật
Khai giảng lớp Đại học ngành Ngôn ngữ Anh tại tỉnh Khánh Hòa

 Ngày 16.1.2021, tại TP. Nha Trang, Khánh Hòa, Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khai giảng lớp Đại học ngành Ngôn ngữ Anh tại tỉnh Khánh Hòa.