Tiếp tục khai giảng lớp đại học, ngành Luật và Ngôn ngữ Anh tại Đăk Nông
<!––> <!–

  Ngày 15.4.2023, tại TP.Gia Nghĩa, Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin – Đại học Huế phối hợp với Trường Cao đẳng Cộng đồng Đăk Nông tổ chức lễ khai giảng lớp đại học, ngành Luật và Ngôn ngữ Anh cho 70 sinh viên đến từ các ngành nghề khác nhau trên địa bàn tỉnh.

... Đọc thêm

–>