TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG CHO ĐẢNG VIÊN
Quyết định về việc quy định mức học phí của Viện ĐTM và CNTT, ĐH Huế năm học 2022-2023
ĐTTX trình độ Đại học: Tối ưu hóa mô hình kiến tạo môi trường “học tập suốt đời” cho cộng đồng

ĐNA – Chiều ngày 15/6/2023, tại Đại học Đà Nẵng đã diễn ra phiên tọa đàm đầu tiên về mô hình “Trung tâm Đào tạo thường xuyên” và phương thức Đào tạo từ xa, của 3 cơ sở đào tạo từ xa có quy mô lớn của cả nước, đều thuộc 3 Đại học vùng (Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin thuộc Đại học Huế; Trung tâm Đào tạo Từ xa thuộc Đại học Thái Nguyên và đơn vị khởi xướng, đăng cai lần thứ nhất: Trung tâm Đào tạo thường xuyên thuộc Đại học Đà Nẵng). Chủ đề phiên thảo luận là: Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo từ xa trình độ đại học.

Thông báo về việc điều chỉnh số tín chỉ 5 học phần bổ túc kiến thức ngành Luật
Quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020
Quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2023
Quy trình tổ chức thi kết thúc học phần
Quy trình xét và công nhận tốt nghiệp
Quyết đinh Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS
Quyết định bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020