Thông báo học online ngành Luật tháng 5 năm 2022
Thông báo học Online ngành Ngôn ngữ Anh (tháng 5 năm 2022) Phần 3

Tỉnh: - Khánh Hòa; - TP HCM; - BRVT; - Bình Phước; - Bình Thuận; - Phú Yên; - Nghệ An; - Tây Ninh; - CĐKTCNN QB; - TP HCM; - Bình Dương; - Đăk Lăk; - Lâm Đồng; - Đồng Nai; - Hà Nội.

Thông báo học Online ngành Ngôn ngữ Anh (tháng 5 năm 2022) Phần 2

Tỉnh: - Huế3; - Hà Tĩnh2; - CĐ BMSG3; - TP HCM2; - BRVT1; - TP HCM3; - Huế 2A; - Ninh Thuận;  YD Vạn Hạnh; - Ninh Thuận; - Khánh Hòa.

Thông báo học Online ngành Ngôn ngữ Anh (Tháng 5 năm 2022)

Tỉnh: Ninh Thuận; Đồng Nai; Huế; CĐ BMSG 4; YD Vạn Hạnh; Bình Dương; Quảng Bình; Bình Thuận; Nghệ An; Đăk Nông; Hà Tĩnh.

Khai giảng lớp Đại học ngành Ngôn ngữ Anh tại Quảng Bình
TB Về việc tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo từ xa tại tỉnh Quảng Trị
TB Về việc tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo từ xa tại TP. HCM
Thông báo triển khai hoạt động thi và cấp chứng chỉ Tin học Quốc tế MOS
TB V/v Tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo từ xa tại Trường Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn
Thông báo về việc tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo từ xa