Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ, Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế kính thông báo về việc tổ chức đợt thi và cấp chứng chỉ tin học ứng dụng, chứng chỉ quốc tế MOS đợt mới như sau:

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: 04/7/2022 đến 15/9/2022

- Thời gian khảo thí: 01/10/2022 

Thông tin liên hệ: 

- Địa chỉ: 20 Lê Lợi, Phường Vĩnh Ninh, TP. Huế.

- SĐT: 0234 3802007 (giờ hành chính)

- Hoặc: 0943571652 (cô Phương Thảo),  0982250776 (cô Thụy My).