Tại Nghệ An 4 và Hà Tĩnh

Tại Khánh Hòa

Tại Quảng Bình Bình Dương và Bình Thuận

Tại Ninh Thuận và Đồng Nai

Tại Bình Thuận

Tại TP HCM

Viện ĐTM&CNTT