Quý I/2022 có các ngày sau:

  • Tháng Một: ngày 08 & 15
  • Tháng Hai: ngày 26
  • Tháng Ba: ngày 12 & 26
  • Tháng Tư: ngày 09 & 23

Thông tin đăng ký xin liên hệ:

Địa chỉ: Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ thuộc Viện Đào Tạo Mở và Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Huế

Toà nhà 20 Lê Lợi, Thành phố Huế.