image description

Chào mừng

Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế là một cơ sở đào tạo đại học theo phương thức từ xa đã khẳng định được vị trí, thương hiệu, chất lượng, có bề dày truyền thống và kinh nghiệm đào tạo, kết nối rộng mở...

PGS, TS Nguyễn Hoàng Sơn Viện trưởng

E-LEARNING

Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin


Viện đại học mở và Công nghệ thông tin – Đại học Huế – Là một trong những nơi đào tạo chương trình Đại học Từ xa, triển khai các chương trình đào tạo trực tuyến.

Viện đã đào tạo được hơn 130.000 cử nhân, hầu hết đều đáp ứng yêu cầu của công việc, được bố trí công tác phù hợp với ngành nghề đào tạo, nhiều người đã trở thành giáo viên giỏi, nhà quản lý giỏi và doanh nhân thành đạt,…

Flower