DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ

VIỆN ĐÀO TẠO MỞ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐẠI HỌC HUẾ

(Cập nhật tháng 5 năm 2021)

STT

HỌ VÀ

TÊN

CHỨC VỤ

CƠ QUAN

TRỰC TUYẾN

CƠ QUAN

NỘI BỘ

DI ĐỘNG

BỘ PHẬN

Phòng Hành chính - Tổng hợp

1.

Nguyễn Hoàng

Sơn

Q.Viện Trưởng

0234.3830779

118

0914.204.003

Tổ Tổ chức - Tài chính

2.

Võ Thị

Hiên

Trưởng phòng HC - TH

0234.3830767

109

0914.423.529

3.

Nguyễn Thị Ngọc

Cán bộ

0234.3830767

109

0935.352.699

4.

Lê Bá

Thông

Kế toán trưởng

0234.3883636

199

0905.290.779

5.

Dương Văn

Dũng

Cán bộ

0234.3883636

199

0913.439500

6.

Nguyễn Thị Thu

Lan

Cán bộ

0234.3830757

119

0983.015.191

7.

Nguyễn Thị Phương

Thanh

Cán bộ

0234.3830757

119

0906.752.288

8.

Nguyễn Thị

Sương

Tổ trưởng

0234.3830757

119

0989.769.681

9.

Võ Thị Mỹ

Cán bộ

0234.3830757

119

0914.553715

10.

Trương Thị Hồng

Trinh

Cán bộ

0234.3830756

122

0914.250.880

11.

Võ Minh Thảo

Anh

Cán bộ0905.979175

12.

Phan Thị Cẩm

Chi

Tổ phó

0234.3898797

129

0948.967171

13.

Nguyễn Thị Phượng

Vỹ

Cán bộ

0234.3833538

132

0913.425.211

14.

Trương Thị Minh

Thạnh

Tổ trưởng

0234.3833538

132

0914.218.566

Tổ Hành chính

15.

Phạm Thị

Thúy

Cán bộ

0234.3833538

132

0944.925.232

16.

Lê Thị Diệu

Hương

Cán bộ

0234.3898797

129

0983.583.346

17.

Hoàng Thị Phương

Thảo

Cán bộ

0234.3898797

129

0943571652

18.

Nguyễn Thị Vân

Chi

Phục vụ0338.690582

19.

Trần Thị Quế

Phương

Phục vụ0366.454761

20.

Ngô Thị

Thúy

Phục vụ0772.503760

21.

Nguyễn Sỹ

Thanh

Tổ Trưởng

0234.3837387

126

0916.656.668

Tổ cơ sở vật chất

22.

Nguyễn Trần 

Thành

Cán bộ

0234.3837387

126

0985.555053

23.

Nguyễn

Tấn

Cán bộ

0234. 3829983


0919.503318

24.

Nguyễn Đắc

Kiếm

Bảo vệ

0234.3830776

131

0905.639.955

25.

Nguyễn Khắc

Phú

Bảo vệ

0234.3830776

131

0932.497.589

26.

Lê Minh

Úy

Bảo vệ

0234.3830776

131

0905.195796

Phòng Đào tạo Nghiên cứu Hợp tác và Phát triển

29.

Nguyễn Tương

Tri

P.Viện Trưởng

0234.3883536

222

0983.025251

Tổ Nghiên cứu Hợp tác phát triển

30.

Võ Đình

Lâm

Tổ trưởng

0234.3830773

268

0912.299.254

31.

Hoàng Thị Mỹ

Tuyết

Cán bộ

0234.3830773

268

0915.725.145

32.

Nguyễn Văn

Lợi

Cán bộ

0234.3828520

267

0919.158.514

33.

Nguyễn Thị Thu

Hiền

Cán bộ

0234.3837385

125

0914.236.216

34.

Lê Thị Hoàng

Oanh

Cán bộ

0234.3837385

125

0914.203.626

35.

Lê Song

Thao

Cán bộ

0234.3837385

125

0935.591.198

36.

Hồ Đắc Mai

Hân

P.Phòng

0234.3820860

111

0912.727.255

Tổ Đào tạo

37.

Bùi Lê Vân

Anh

Cán bộ

0234.3820860

111

0914.042.124

38.

Phạm Thị Hồng

Hoa

Cán bộ

0234.3820860

111

0902.124.889

39.

Lê Thị Thanh

Hương

Cán bộ

0234.3833651

113

0914.285.859

40.

Trần Công

Tín

Cán bộ

0234.3833651

113

0914.025.036

41.

Vũ Ngọc Thùy

Trang

Cán bộ

0234.3833651

113

0914.202.966

42.

Trương Thị Minh

Tuyết

Cán bộ

0234.3833651

113

0914. 191.624

43.

Trần Hữu

Cuờng

Cán bộ

0234.3830773

268

0917.498.498

44.

Ngô Vĩnh

Phước

Cán bộ

0234.3837385

125

0903.570.193

45.

Nguyễn Văn

Long

Cán bộ

0234.3830781

115

0964.877.388

46.

Lê Văn Quốc

Huy

Cán bộ

0234.3830781

115

0978.558.787

47.

Tôn Đức

Minh

Cán bộ

0234.3830781

115

0913.439.040

48.

Nguyễn Hoàng

Tổ trưởng

0234.828520

267

0905.364.930

49.

Nguyễn Thi Phương

Nhung

Cán bộ

0234.3828520

267

0906.470.427

50.

Huỳnh Thị Diệu

Hiền

Cán bộ

0234.3828520

267

0983.456.954

51.

Phan Thị Như

Hoa

Tổ trưởng

0234.3830778

669

0905.970.209

Tổ Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục

52.

Trần Thị

Dung

Cán bộ

0234.3830778

669

0989635736

53.

Trương Lê Diệu

Phương

Cán bộ

0234.3830778

669

0914.553.366

54.

Nguyễn Thị Thu

Nhung

Cán bộ

0234.3830778

669

077.5502021

55.

Hoàng Thu

Cán bộ

0234.3850000

104

0914.094.657

56.

Nguyễn Phan Nhã

Hương

Cán bộ

0234.3850000

104

0983.414.252

57.

Nguyễn Thị

Hồng

Cán bộ

0234.3850000

104

0948.957794

Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ

58.

Nguyễn Văn

Tuấn

P.Viện Trưởng

0234.3830755

270

0914.019.726

Tổ Tin học

59.

Trương Khánh

Duy

Tổ trưởng

0234.3802007


0914.444459

60.

Phan Thế

Sơn

Cán bộ

0234.3802007


0914.421.929

61.

Đặng Như Nam

Hùng

Cán bộ

0234.3802007


0922.018818

62.

Lê Quang

Lâm

Cán bộ

0234.3802007


0943.276.669

63.

Lê Thụy

My

Cán bộ

0234.3802007


0899.879190

64.

Huỳnh Thị Xuân

Phương

Tổ trưởng

0234. 3829983


0905.034705

Tổ Ngoại ngữ

65.

Tôn Nữ Phương

Mai

Cán bộ

0234. 3829983


0917.857050

66.

Trần Thị Thanh

Tâm

Cán bộ

0234. 3829983


0914.313931

67.

Nguyễn Diệu

Huyền

Cán bộ

0234. 3829983


0914.208368

Trung tâm Học liệu (Bảo vệ 0234.3829982)

68.

Lê Đức Minh

Phương

P.Viện Trưởng

0234.3614751


0905.123.663

 

69.

Võ Thúy

Hoa

Cán bộ

0234. 3818060


0914.208363

 

70.

Nguyễn Thị

Hồng

Cán bộ

0234. 3818060


0914173274

 

71.

Hoàng Thị Kim

Trinh

Cán bộ

0234. 3818060


0914.125715

 

72.

Dương Thị Cao

Thủy

Cán bộ

0234. 3818060


0905.534290

 

73.

Nguyễn Thị Đông

Phương

Cán bộ

0234. 3818060


0914.194138